Login  |  Register

รับจำนองบ้าน

ข้อควรระวังพร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 2 ผู้รับจำนองทรัพย์สินก็ ต้องติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ หรือไม่ก็เจ้าของที่ดิน