Login  |  Register

รับจำนองบ้าน

ข้อพึงระวังกับหลักฐานที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 2 ผู้รับจำนองบ้านก็ พึงจะติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ ไม่ก็เจ้าของทรัพย์